พิษณุโลกอบรมแพทย์แผนไทยปฎิบัติธรรมและหัตถการรักษาโรด เป็นวันที่ 3 วัดสุดท้ายของการอบรม

0
6

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 งานอบรมแพทย์แผนไทยปฎิบัติธรรมและหัตถการรักษาโรด เป็นวันที่ 3 วัดสุดท้ายของการอบรม โดยประภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และ มูลนิธิแพทย์แผนไทยติกิจฉาเวช เนื้อหาเรื่อง การใช้ยาสมุนไพร กลุ่มยาสมุนไพรรักษาโรดโควิด19 และการย่างยา เพื่อลดการอักเสบ รักษาอัมพฤก อัมพาท และการใช้สมุนไพรดูแลคุณแม่หลังคลอด พร้อมให้ผู้อบรมเรียนรู้เสมือนจริง ทำให้เป็นทุกคนที่มาอบรม วิทยากร ท่านอาจารย์หมอกิตติ กิตติจารุวงค์ จากสมาคมแพทย์แผนไทยจ. เชียงใหม่ เวลา 14.00 น. บรรยาย โดยคุณศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การแพทย์แผนไทยสมุนไพรและแพทย์ทางเลือก กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เวลา 15.00น, คุณศศิวัณย์ ศรีพรหม มอบใบประกาศนีบัตรให้แก่ผู้รับการอบรมทุกคน อาจารย์หมอนาวิน เหมือนมีปิดการอบรม