ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

0
111

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
…… วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร้อยเอก ดร. สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 และคณะตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีนักเรียนสมัครจำนวน 1,207 คน จาก 89 โรงเรียน จำนวน 6 สนามสอบ 50 ห้องสอบ ได้แก่ 1) โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ 2) โรงเรียนวัดมรรครังสฤษฏ์ อำเภอเก้าเลี้ยว 3) โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ 4) โรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง) อำเภอชุมแสง 5) โรงเรียนเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี 6) โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร อำเภอพยุหะคีรี ซึ่งการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อการสอบเสร็จสิ้นตัวแทนศูนย์สอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ไปส่งข้อสอบ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
….. ในวันพรุ่งนี้ (อาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565) จะมีการสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนสมัครสอบจำนวน 293 คน จาก 26 โรงเรียน จำนวน 9 สนามสอบ 14 ห้องสอบ
(นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ข่าว/ภาพ)