พ่อเมืองเพชรฯชวน นทท.เพลิดเพลินอรรถรสแหล่งอาหารอันโอชะ งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35

0
19

ข่าว – พ่อเมืองเพชรฯชวน นทท.เพลิดเพลินอรรถรสแหล่งอาหารอันโอชะ งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานพระนครคีรี–เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ประจำปี 2565 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆว่างาน “พระนครคีรี–เมืองเพชร” เป็นงานประจำปีของจังหวัดเพชรบุรี ที่จัดติดต่อกันมาอย่างยาวนาน ถึง 35 ครั้ง โดยปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “Phetchaburi City of Gastronomy ตำนานอาหาร สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำพระนครคีรี สดุดีจอมราชัน” ระหว่างวันที่ 18-27 กุมภาพันธ์นี้ที่บริเวณพระนครคีรี (เขาวัง) บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และบริเวณโดยรอบ เพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งปีนี้จะเป็นปีที่พิเศษที่ถือเป็นการฉลองความเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก จะเป็นการรวมความอร่อยแหล่งอาหารของเพชรบุรี เมนูอาหารคาวหวานทั้งอาหารต้นตำรับดั้งเดิม และนวัตกรรมผลงานที่รังสรรค์ออกแบบอาหารแปลกหลากชนิด ทั้งการสาธิต จำหน่าย และการประกวดอาหารและขนมไทยที่คอชิมไม่ควรพลาด
“ในนามชาวเพชรบุรีถือโอกาสนัดหมายนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานพระนครคีรี–เมืองเพชร ครั้งที่ 35 นอกจากจะเพลิดเพลินอรรถรสแหล่งอาหารอันโอชะแล้ว ยังจะได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขทุกรสชาติ ทั่วบริเวณบนพระนครคีรีหรือเขาวัง และรอบอุทยานฯ ร.4 ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม งานหัตกรรมจากสกุลช่างเมืองเพชร และอย่าพลาด มากดชัตเตอร์ เช็คอิน ชมไฟสีสัน แสง สี เสียง ชมความอลังการจากการแสดงพลุ “เพชรแห่งเพชร” เวลา 21.00 น. ทุกค่ำคืน พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารแปรรูป และกิจกรรมมากมายจากทุกภาคส่วน โดยวันแรกของงานฯ วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19.00 น. พิธีเปิดงานพระนครคีรี โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการมอบโล่เชิดชูเกียรติ “คนดี ศรีเมืองเพชร” และวันที่ 18–27 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. มีกิจกรรมการแสดงทุกคืน ณ เวทีกลาง ลานอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ร.4” นายณัฐวุฒิ กล่าว
ทั้งนี้ จ.เพชรบุรีได้ออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35 โดยขอให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดให้มีจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมงานบริเวณทางเข้างาน 6 จุด ผู้เข้าร่วมงานต้องแสดงหลักฐานประวัติการได้รับวัคซีนโควิด อายุ 12 ปีขึ้นไป อย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีผลตรวจ ATK ไม่พบเชื้อโควิด ภายใน 72 ชั่วโมง หากไม่มีประวัติการได้รับวัคซีนหรือผลตรวจ ATK ผู้เข้าร่วมงานจะต้องผ่านการตรวจ ATK บริเวณจุดคัดกรองก่อนเข้างานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบประจำจุด ทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วมและบริเวณที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น จุดถ่ายภาพ ห้องน้ำฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อชั่วโมง และจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
สำหรับการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 18–27 กุมภาพันธ์ 2565 ได้แบ่งพื้นที่จัดงานฯ ออกเป็น 3 โซน โซนที่ 1 มี 3 พื้นที่ 1) พื้นที่ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี จัดกิจรรมการแสดงบนเวทีกลาง การสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร การสาธิตวิถีชีวิตชาติพันธุ์ การแสดงศิลปะและดนตรีร่วมสมัย การประดับไฟสวยงาม กิจกรรมสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก อาหารพื้นถิ่น/อาหารอัตลักษณ์จาก 8 อำเภอ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารเกษตรแปรรูป ส่งเสริมการท่องเที่ยวและนิทรรศการภาพถ่าย กาชาด จิตอาสา พอ.สว. ท่องเที่ยวชุมชนตามวิถีประชารัฐ การจำหน่ายสินค้า OTOP จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าธงฟ้า และถนนสายวัฒนธรรมอาหาร (ตลาดอิ่มสุข) 2) พื้นที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีรี (เขาวัง) จัดกิจกรรมทางประวัติศาสตร์ การประดับไฟ แสง สี และการจุดพลุ 3) พื้นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมการสอน 108 อาชีพ
โซนที่ 2 พื้นที่บริเวณฟุตบาทและถนนรอบอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าทั่วไป จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และ โซนที่ 3 บริเวณพื้นที่ว่างฝั่งตรงข้ามโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมมอเตอร์โชว์ พบความบันเทิงจากดาราและศิลปินชื่อดัง จัดโดยหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ได้จัดจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล เพื่อหาทุนในการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม การศึกษาของเยาวชน และสาธารณประโยชน์ ใบละ 100 บาท รางวัลใหญ่ที่ 1 รถเก๋งโตโยต้า YARIS ATIV 4 ประตู จำนวน 1 คัน รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy I จำนวน 5 รางวัล รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำ หนัก ๑ บาท จำนวน 10 รางวัล รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 สลึง จำนวน 10 รางวัล รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล รางวัลที่ 6 โทรทัศน์สี ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 10 รางวัล รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง พัดลมตั้งพื้นยี่ห้อชาร์ป ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 100 รางวัล รางวัลเลขท้าย 2 ตัว หมุน 1 ครั้ง หม้อหุงข้าว ชาร์ป ขนาด 1 ลิตร จำนวน 500 รางวัล ทำการออกรางวัลโดยหมุนวงล้อ ในคืนวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 21.00 น. ณ เวทีกลางงานพระนครคีรี.

อุดมศักดิ์ นิ่มเซียน.ประจวบฯ