นาง พรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายชาวบ้านได้รับผลกระทบจากตลิ่งริมแม่น้ำทรุดตัว

0
111

นาง พรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายชาวบ้านได้รับผลกระทบจากตลิ่งริมแม่น้ำทรุดตัว


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.
นาง พรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งนายสมชาย ปลั่งสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากตลิ่งริมแม่น้ำทรุดตัว จำนวนหลายหลังคาเรือน บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งความเสียหายดังกล่าวได้ส่งผลกระทบกับโครงสร้างของบ้านพักอาศัย และอาจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน