ฮือฮา!!! 2สามีภรรยา บ้านแม่จันทะ ขอจดทะเบียนสมรส 3ทุ่ม

0
18

ฮือฮา!!! 2สามีภรรยา บ้านแม่จันทะ
ขอจดทะเบียนสมรส 3ทุ่ม

ผู้สื่อข่าวรายงาน จากพื้นที่
บ้านแม่จันทะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
ว่ามี สองสามีภรรยา เป็นเจ้าบ้าน บ้านแม่จันทะ ตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ได้มาขอจดทะเบียนสมรส ช่วง3ทุ่มที่ผ่านมา
เป็นที่ฮือฮา ในพื้นที่จังหวัดตาก จดทะเบียนสมรส เวลากลางคืน และเป็นช่วง เหลือเวลาแค่ไม่กี่วันเอง ก็จะถึงวันแห่งความรัก 14กุมภาพันธ์ ไม่เคยมีมาก่อน
สืบเนื่องมาจาก
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง โดย.
ศูนย์บริการทะเบีนนภาค6
และสำนักทะเบียนอำเภออุ้มผาง จึงได้จัดให้ มีโครงการพัฒนาระบบให้บริการ
งานทะเบียนทั่วไป(กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง) เพื่อเป็นการให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนบนพื้นที่สูง เกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป ทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักทะเบียนอำเภออุ้มผาง เนื่องจากมีระยะทางไกล การเดินทางยากลำบากเนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขาสูง เส้นทางลาดชัน ต้องใช้เวลาในการเดินทางและเสียค่าใช้จ่ายในการไปติดต่อราชการ โครงการนี้ ช่วยให้พี่น้องประชาชนบนพื้นที่สูง ได้มีเอกสารสำคัญในการแสดงตน ขอรับสิทธิและสวัสดิการต่างๆ ของรัฐบาล
ณ.ร.ร.ตชด.บ้านแม่จันทะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
การจดทะเบียนสมรส
มีนายพงศ์ธร ปรัชญาภัทรพงศ์
หัวหน้าศูนย์บริการทะเบีนนภาค6 พร้อมทั้ง หัวหน้าศูนย์บริการทะเบีนนภาค6 (ประจำจังหวัดตาก)
นายรัตนกุล สังขศิลา
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎร์ นายเงียโจ งามยิ่ง
ผู้ใหญ่บ้านแม่จันทะ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยปู้ใหญ่บ้าน ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้อีกด้วย
นายพงศ์ธร ปรัชญาภัทรพงศ์
หัวหน้าศูนย์บริการทะเบีนนภาค6
กล่าว่า
เป็นครั้งแรก ที่ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการจากพื้นที่ห่างไกล ตัวอำเภอ
ที่มี คู่สมรสไม่จดทะเบียน ในช่วง เวลา 3ทุ่ม
เราให้บริการพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต แต่ด้วยความร่วมมือ จากการใช่สัญญาณดาวเทียม
สื่อสัญญาน ip-star
โดย.บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน)หรือToTเดิม
และความเอื้อเฟื้อ สถานที่และพลังงานแสงอาทิตย์จากโรงเรียนตชด.บ้านแม่จันทะ พร้อมทั้งใช้เครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า

ชาวบ้านแม่จันทะ ออกมาให้บริการ งานทะเบียนราษฎร์ เป็นจำนวนมาก แต่ละวัน จะต้องขยายเวลา นอกเวลาทำการ เป็นการขยายเวลาเพื่อบริการพี่น้องประชาชน ปฎิบัตตามระเบียบ สำนักทะเบียน ของกรมการปกครอง
ตนร่วมขอแสดงความยินดี
กับคู่สมรส ดังกล่าวด้วย
หลังจากนี้จะต้องเดินทางไปบริการ พี่น้องประชาชน บ้านหม่องกั๊วะ ต.แม่จัน ต่อไป

นายรัตนกุล สังขศิลา
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎร์
กล่าวว่า
กรมการปกครอง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
มาให้บริการพี่น้องประชาชนบ้านแม่จันทะ ในส่วนของงานทะเบียน
โดยในวันนี้เป็นวันที่ 3 ในการออกหน่วยบริการที่บ้านแม่จันทะมีพี่น้องประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมาก
ขอบ้านเลขที่ หรือย้ายทะเบียนเข้าทะเบียนออก
เป็นจำนวนมาก สำนักทะเบียน จำเป็นต้อง จัดบัตรคิว
วันนี้มีคู่สมรสมาจดทะเบียน
ในห่วงเวลา21.00น.

2สามีภรรยาชื่อ
นายสามารถ นทีประภ้สสร
อายุ43ปี
อยู่บ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 8
บ้านแม่จันทะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
น.ส.น้อว้ากี่ กาญจนเจริญชัยๆ
อายุ47ปี
อยู่บ้านเลขที่ 100(25)/พหมู่ที่ 8
บ้านแม่จันทะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
สองสามีภรรยา เปิดใจกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ตัวเองต้องขอขอบคุณ สำนักทะเบียน ที่ว่าการอำเภออุ้ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาให้บริการพี่น้องประชาชน บ้านแม่จันทะ
เป็นการ ย่นระยะในการเดินทาง ไปที่ว่าการอำเภออุ้มผาง ระยะทาง 140 กิโลเมตร
ประหยัดทั้งเวลา ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

การออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ ของกรมการปกครอง โดย.ศูนย์บริการทะเบีนนภาค6 พร้อมทั้ง
ศูนย์บริการทะเบีนนภาค6
ประจำจังหวัดตาก
และงานทะเบียนที่ว่าการอำเภออุ้มผาง
เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนบ้านแม่จันทะ เป็นอย่างมาก
เนื่องจาก บ้านแม่จันทะ ห่างจากอำเภออุ้มผางประมาณ 140 กิโลเมตร
การเดินทางลำบาก โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน ถ้ามีฝนตกชุก ไม่สามารถเดินทาง ได้ การบริการ ในครั้งนี้ มีประชาชนรับบริการเป็นจำนวนมาก
พื้นที่ บ้านแม่จันทะ ไม่มีไฟฟ้า จึงต้องอาศัยไฟฟ้า โซล่าเซลล์ ของโรงเรียนตชด.บ้านแม่จันทะ แต่ก็ยังไม่เพียงพอเนื่องจากสภาพอากาศ หนาวและมีหมอก
ทำให้กระแสไฟฟ้าโซล่าเซลล์ มีน้อยมาก
ประกอบกับระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต สัญญาณไม่ค่อยดีเท่าที่ควร อากาศปิด
มีหมอก มาก
รายการบริการ เป็นไปด้วยดี
ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน