สโมสรไลออนส์จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมสร้างเว็บไซต์การประชุมใหญ่

0
45

สโมสรไลออนส์จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมสร้างเว็บไซต์การประชุมใหญ่
เมื่อเวลา 14.00 น วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ. ห้องประชุม 3/1 สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์มีการประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงาน ประชุมใหญ่ไลออนสากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 57 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ไลออนแพทย์หญิงสุรางรัตน์. วรรธนะภูติ ประธานจัดเตรียมการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 เป็นประธานการประชุม โดยมี นายกสโมสรจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ไลออนกิตติ. ชูสว่าง นายกสโมสรไลออนส์นครสวรรค์ ไลออนธเนศ. นาคจิตรการ นายกสโมสรไลออนส์ชอนตะวัน ไลออนณปภัช. อัตตนนท์. นายกสโมสรไลออนส์สี่แคว ไลออน กันยารัตน์. วีระเศรษฐกุล ผู้แทนนายกสโมสรไลออนส์ปากน้ำโพ ไลออนวันทนีย์. ผลกาญจนะ นายกสโมสรไลออนส์เมืองพระบาง
ทั้งนี้สโมสรไลออนส์จังหงัดนครสวรรค์มอบหมายไลออนจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ เป็นผู้รับผิดชอบการทำเว็บไซด์ของการประชุมพร้อมมีนำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ
สำหรับข้อมูลที่จะต้องลงในเว็ปไซด์ ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ กิจกรรม. ข่าวสาร Lion night ผู้ประสานงาน เลขาธิการของแต่ละสโมสร
อีกทั้งสโมสรไลออนส์จังหวัดนครสวรรค์ได้นำเสนอชื่อผู้รับผิดชอบเพื่อลงข้อมูลเว็ปไซด์แต่ละสโมสร. นอกจากนี้ยังมอบหมายผู้รับผิดชอบในการหาสปอนเซอร์อีกด้วย.
ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมขอบคุณคณะกรรมการบริหารทุกสโมสร ขอบคุณสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ที่อำนวยความสะดวกห้องประชุม อสหารว่างและเจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ จนมำให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี