สร้างเสร็จแล้วแต่ใช้ไม่ได้ประตู เปิดปิด ระบายน้ำ กรมโยธา

0
5

สร้างเสร็จแล้วแต่ใช้ไม่ได้ประตู เปิดปิด ระบายน้ำ กรมโยธา

เมื่อวันที่7ก.พ65เวลา10:00นว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มาตรวจสอบดูการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ กรมโยธา บริเวณหมู่ที่5
ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
โดยมี นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน
กำนันวิเชียร เกตุงาม
นายณรงค์ พลายน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ พร้อมด้วยรองนายกประภาส ขาวสะอาดและช่างอบต.กำเนิดนพคุณ
นายสุรศักดิ์ ร่อนแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
สารวัตรกำนันตำบลกำเนิดนพคุณ
จิตอาสาให้การต้อนรับ
พร้อมได้แจ้งเรื่องประตูน้ำที่กักเก็บน้ใช้ำไม่ได้มาตั้งแต่ส่งงาน
ส่งผลให้กระทบกับน้ำที่จะกักเก็บไว้ทำประปาหมู่บ้าน ของหมู่บ้านที่5และหมู่ที่4 มีประชาชนใช้น้ำกว่า300หลังคาเรือนกว่า1,000คน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับปากจะกำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการให้ใช้ได้เพื่อรองรับกับหน้าแล้งที่จะถึงในเดือนเมษายน เพื่อให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 339 6444