นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานงานบุญเดือน 3 “บุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว” สืบสานตำนานสู่ขวัญข้าว วิถีชุมชนวัฒนธรรม 3 ชาติพันธุ์

0
38

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
เป็นประธานงานบุญเดือน 3 “บุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว” สืบสานตำนานสู่ขวัญข้าว วิถีชุมชนวัฒนธรรม 3 ชาติพันธุ์

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.39 น. ณ วัดหนองกระดูกเนื้อ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางรัตนา เดชพันธุ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมงานบุญเดือน 3 “บุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว” สืบสานตำนานสู่ขวัญข้าว วิถีชุมชนวัฒนธรรม 3 ชาติพันธุ์ โดยได้ร่วมประกอบพิธีสู่ขวัญข้าว และร่วมรับชมการแสดงจากกลุ่มชาติพันธุ์ ลาวครั่ง ไทย มอญ เพื่อสืบสานรักษาประเพณีอันดีงามของกลุ่มชาติพันธุ์