จังหวัดนครสวรรค์เตรียมเป็นเจ้าภาพ ประชุมใหญ่ สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 เอ 2

0
17

จังหวัดนครสวรรค์เตรียมเป็นเจ้าภาพ ประชุมใหญ่ สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 เอ 2


เมื่อเวลา 7:00 น วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ. บริเวณหาดทรายเวทีงานทศกาลประเพณีตรุษจีนประจำปี 2565 ไลออนแพทย์หญิงสุรางรัตน์. วรรธนะภูติ นำนายกสโมสไลออนส์ คณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์และสมาชิก สโมสรไลออนส์จังหวัดนครสวรรค์ 5 สโมสรประกอบด้วย สโมสรไลออนส์. นครสวรรค์. สโมสรไลออนส์สี่แคว. สโมสรไลอออนส์ปากน้ําโพสโมสรไลออนส์เมืองพระบางและสโมสรไลออนส์ชอนตะวัน ร่วมกันถ่ายภาพหมู่ เพื่อจัดทำเป็น Presentation นำเสนอการเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมใหญ่ สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 เอ 2 ครั้งที่ 57 ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ จะเป็นเจ้าภาพ โดยจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 24 – 26 มีนาคม 2566 ซึ่งจะมี คณะกรรมการบริหารและสมาชิกไลออนส์ มาร่วมประชุม ประมาณ 3,500 คน
ทั้งนี้จึงขอเชิญชวน ชาวจังหวัดนครสวรรค์ ทุกคน ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันกับสโมสรไลออนส์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับ ให้เกิดความประทับใจกับสมาชิก จากทั่วประเทศที่จะมาร่วมการประชุม ในปีหน้า