“น.ต.หญิง จุฑาทิพย์ บุญยฤทธิ์ เป็นผู้แทนวางพวงมาลาในนาม “ทายาทของทหารผ่านศึกชีวิตในราชการสงคราม”เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2565 เพื่อระลึกถึงและสดุดีวีรกรรมของทหารผ่านศึก!!

0
74

“น.ต.หญิง จุฑาทิพย์ บุญยฤทธิ์ เป็นผู้แทนวางพวงมาลาในนามทายาทของทหารผ่านศึกชีวิตในราชการสงครามเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2565 เพื่อระลึกถึงและสดุดีวีรกรรมของทหารผ่านศึก!!

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2565 ที่ผ่านมา เป็นวันทหารผ่านศึก โดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก บรมราชูปถัมภ์ ได้จัดประกอบพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อสดุดีวีรกรรมของทหารหาญ ยกย่องวีรกรรม เชิดชูเกียรติทหารกล้าในการเสียสละเลือดเนื้อชีวิตเพื่อบ้านเมือง

โดยมี พล.อ.สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผอ.อผศ.) เป็นประธานพิธีจุดตะเกียงโบราณ ประธานพิธีจุดตะเกียงตามประทีปดวงวิญญาณ และสักการะอัฐิ ณ ห้องจารึกชื่อผู้เสียสละชีพเพื่อชาติ ภายในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เนื่องใน วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2565  สำหรับพิธีดังกล่าวได้มีหน่วยงานราชการต่างๆ สมาคม ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย ตลอดจนทหารผ่านศึกทุกสมรภูมิเข้าร่วมพิธีรำลึกวีรกรรมของทหารผ่านศึกชีพเป็นชาติพลีอย่างพร้อมเพรียง

ในการนี้ นาวาอากาศตรีหญิง จุฑาทิพย์ บุญยฤทธิ์ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้แทนวางพวงมาลาในนาม “ทายาทของทหารผ่านศึกชีวิตในราชการสงคราม”เพื่อสดุดีวีรกรรมและระลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญ ความเสียสละของทหารผ่านศึกที่ได้สละเลือดเนื้อแม้ชีวิตเพื่อบ้านเมือง

#############################