“ศูนย์บริการร่วมพร้อมให้บริการภายใต้มาตรการป้องกัน COVID – 19 อย่างเคร่งครัด!!

0
11

“ศูนย์บริการร่วมพร้อมให้บริการภายใต้มาตรการป้องกัน COVID – 19 อย่างเคร่งครัด!!

วันนี้ (วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 11.30 น. ณ ศูนย์บริการร่วม และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา (ส่วนหน้า) ห้างบิ๊กซีคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ลงเยี่ยมให้กำลังใจน้อง ๆ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน นำโดย นางรำไพ ขวัญนิมิตร ปลัดอำเภอ (สาวสวย) ที่พร้อมให้บริการในการทำบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งในแต่ละวันมีผู้มาใช้บริการกว่า 50 ราย ถือว่าสูงมาก ส่วนหนึ่งมาจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่เป็นกันเอง และเอาใจใส่ในรายละเอียดของการทำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้รูปออกมาสวยงามโดนใจเจ้าของบัตร

สำหรับศูนย์บริการร่วม ฯ ยังคงให้บริการในการทำบัตรประจำตัวประชาชนเช่นเดิม แต่ได้ปรับวันเวลาการให้บริการตามมาตรการป้องกัน ฯ โดยให้บริการทุกวัน (เว้นวันจันทร์และวันศุกร์) ในระหว่างเวลา 11.00 น. และปิดให้บริการ เวลา 16.30 น. พักเที่ยงเวลา 13.00 – 14.00 น. ส่วนการบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะการร้องเรียนร้องทุกข์ ยังคงงดให้บริการชั่วคราว (แต่สามารถประสานมายัง นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาได้โดยตรงที่หมายเลข 089 – 2034344) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19 โดยสนับสนุนให้มีการร้องเรียนผ่านช่องทางอื่น ๆ

ทั้งนี้ ศูนย์บริการร่วม และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา (ส่วนหน้า) พร้อม และเต็มที่ในการบริการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19 อย่างเคร่งครัดต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”