นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรอง และควบคุม

0
5

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ลงพื้นที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรอง และควบคุม วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ สถานที่เก็บวัตถุระเบิด ม.3 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ลงพื้นที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรอง และควบคุม การขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มีใช้ ย้าย และเก็บรักษาวัตถุระเบิด โดยมีผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ผู้แทนปลัดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการฯ และผู้ประกอบการ ร่วมลงพื้นที่ฯ เพื่อตรวจสอบ กลั่นกรอง และควบคุม การขออนุญาตซื้อ มีใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด เพื่อใช้ระเบิดย่อยหินในอุตสาหกรรมก่อสร้าง