a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

พสกนิกรชาวประจวบฯ วางพวงมาลาน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 61 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยภาคเช้ามีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 57 รูป ที่บริเวณถนนสละชีพ หน้าศาลหลักเมือง จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฯพร้อมผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมที่พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดฯ สำหรับพิธีการช่วงบ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลที่วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมือง และช่วงค่ำจะมีการประกอบพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยนานัปการ เช่น การเลิกทาส การพัฒนาประเทศในด้านสังคม การศึกษา การคมนาคม ทำให้พระองค์ได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช ” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”

ส่วนที่อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน  พลตรีประสาร รวยดี ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ร่วมในพิธีจำนวนมาก

และที่โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน นายสมเจตน์ เจริญทรง ปลัดอาวุโสอำเภอหัวหิน รักษาการแทนนายอำเภอหัวหิน นำหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองหัวหิน องค์กรเอกชน คณะครูนักเรียนและประชาชน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  สมเด็จพระปิยมหาราช ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ทรงปฏิรูปบ้านเมืองในทุกๆด้าน นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยะประเทศจนถึงปัจจุบัน

อุดมศักดิ์ หัวหิน/ประจวบฯ