“ อุตรดิตถ์แถลงข่าว จัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ 4-16 กุมภาพันธ์ 2565 “

0
20

“ อุตรดิตถ์แถลงข่าว จัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ 4-16 กุมภาพันธ์ 2565 “

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หน้าพระวิหารหลวง วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ และวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ดำเนินการแถลงข่าวในการจัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 4-16กุมภาพันธ์ 2565ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน และเพื่อสืบสานประเพณีการบูชาพระแท่นศิลาอาสน์สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและรักษาประเพณีงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดที่จัดขึ้นทุกปีให้คงอยู่ต่อไป

โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวการจัดการงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประกอบด้วย

(1) พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ (ธ), เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง

(2) พระครูพุทธบทบริหาร เจ้าอาวาสวัดพระยืนพุทธบาทยุคล

(3) นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล

(4) นายสมัคร สุลา สาธารณสุขอำเภอลับแล
(5) พ.ต.อ.จักรพงศ์ ตราบดี ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรตำบลด่านแม่คำมัน

(6) นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยเน้นย้ำในการจัดงานปีนี้ภายใต้มาตรการความปลอดภัย และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด และเข้มข้น

ซึ่งกำหนดพิธีเปิดงาน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. ณ หน้าพระวิหารหลวง วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ พระยืน และพระนอน พิธีทำบุญตักบาตรพระร้อย รุ่งอรุณวันเพ็ญ 15 ค่ำเดือน 3 พิธีเวียนเทียนรอบพระวิหารหลวง ในวันมาฆบูชา และการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและสินค้าท้องถิ่นของชาวบ้านและชุมชน จึงขอเชิญชวนมาเที่ยวงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ในปีนี้ร่วมกัน ในระหว่างวันที่ 4-16 กุมภาพันธ์ 2565

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน