ลงพื้นที่ตรวจสอบ กำกับดูเเลการจำหน่ายเนื้อสุกรและสินค้าอุปโภคบริโภค

0
40

ลงพื้นที่ตรวจสอบ กำกับดูเเลการจำหน่ายเนื้อสุกรและสินค้าอุปโภคบริโภค
วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13. 30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายณัฏฐ์พงศ์ สุขวิสิฎฐ์ ปลัดจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าชุดตรวจ ร่วมบูรณาการ ร่วมกับ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พ.ต.ศักดิ์ชัย ดวงอำไพ รองหัวหน้ากลุ่มงานประสานความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย นายณรงค์ ตันเต ปลัดอาวุโสอำเภอศรีสำโรง นายวัจน์พล ศรชัย นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำโรงพ.ต.ท.สาธิต ไชยแก้ว สวป. สภ.ศรีสำโรง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ ตรวจสอบ และกำกับดูแลการจำหน่ายเนื้อสุกร เนื้อไก่ ไข่ไก่ พืช ผัก ผลไม้ ฯลฯ ณ ตลาดสิริสุข และร้าน CP PORK SHOP ศรีสำโรง จากการตรวจสอบ พบว่า ราคาจำหน่ายเนื้อสุกร (เนื้อแดง) ราคากิโลกรัมละ 190 – 210 บาท เนื้อสุกร (สามชั้น) ราคากิโลกรัมละ 200 – 210 บาท ไก่สดไม่รวมเครื่องใน ราคากิโลกรัมละ 75 – 80 บาท ไข่ไก่ เบอร์ 0 ราคาแผงละ 120 – 125 บาท เบอร์ 1 ราคาแผงละ 110 – 115 บาท ซึ่งราคาสินค้าส่วนใหญ่ราคาทรงตัว เนื่องจากผู้ประกอบการตรึงราคาจำหน่ายสินค้า เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าถูกต้องและครบถ้วนทุกรายการ สำหรับร้าน CP PORK SHOP ศรีสำโรง เป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการหมูพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3 โดยจำหน่ายหมูเนื้อแดง (สะโพก) ราคากิโลกรัมละ 150 บาท จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565