สุโขทัย มอบเกียรติบัตร อำเภอที่มีผลการดำเนินงานการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 สูงสุด

0
7

สุโขทัย มอบเกียรติบัตร อำเภอที่มีผลการดำเนินงานการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 สูงสุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบเกียรติบัตร อำเภอที่มีผลการดำเนินงานการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็ม สูงสุดของจังหวัดสุโขทัย

วันนี้ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ก่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร อำเภอที่มีผลการดำเนินงานการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม สูงที่สุดของจังหวัดสุโขทัย ในกลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปที่อยู่จริงในจังหวัดสุโขทัย 3 ลำดับแรก ที่ฉีดวัคซีนสะสมถึง วันที่ 25 มกราคม 2565 มี 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีสำโรง ร้อยละ 81.95 ,อำเภอเมืองสุโขทัย ร้อยละ 80.93 ,อำเภอคีรีมาศ 79.39
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเชิญชวนประชาชนชามจังหวัดสุโขทัยเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มที่ 3 ได้ที่โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
กิตติ พรดวงจันทร์สุโขทัย0821632939