นายสมศักดิ์ ประภาชัยมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา เป็นประธานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

0
34

นายสมศักดิ์ ประภาชัยมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา เป็นประธานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน


วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายสมศักดิ์ ประภาชัยมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา เป็นประธานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา ณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน (สถานที่กลาง) ที่ว่าการอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จำนวน 178 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์