นายพัชรพล มันปาน นายอำเภออุ้มผางออกเยี่ยม นักเรียนในพระราชานุเคราะห์. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชชัดสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0
19

เรียนผู้บังคับบัญชา
วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 20.00 น. นายพัชรพล มันปาน นายอำเภออุ้มผาง พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภออุ้มผาง สาธารณสุขอำเภอ ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการออกเยี่ยม นักเรียนในพระราชานุเคราะห์. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชชัดสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ. โรงเรียน ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล. (บ้านเปิ่งเคลิง) ต.แม่จัน เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ ให้คำปรึกษานักเรียนพร้อม. ติดตามพฤติกรรม สุขภาพ. ผลการเรียน. ของนักเรียนดังกล่าว. จำนวน 4 ราย โดยได้มอบสิ่งของให้กับนักเรียนดังนี้
1. เสื้อกันหนาวของเหล่ากาชาดจังหวัดตาก จำนวน 4 ตัว
2. ถุงยังชีพ. จำนวน 10 ถุง
3. เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 5 ขวด
ทั้งนี้ได้เน้นย้ำในเรื่องของการเรียนการสอนของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปความเรียบร้อย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ