“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน!!

0
11

“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน!!

วันนี้ (วันพุธที่ 26 มกราคม 2565) เวลา 11.00 น. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา รับหนังสือ จาก นางสาวปฏิญญา ขาวสังข์ และตัวแทนพ่อค้าแม่ค้า ประมาณ 100 คน ขอให้พิจารณาเปิดตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลต่าง ๆ

สำหรับกลุ่มแม่ค้าพ่อค้าที่ได้รับผลกระทบ และต้องการให้พิจารณาเปิดตลาดภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลต่าง ๆ ประกอบด้วย เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองสะเดา เทศบาลตำบลคลองแงะ เทศบาลตำบลนาทวี และเทศบาลตำบลควนเนียง ซึ่งขณะนี้ทางกลุ่ม ฯ เห็นว่าสถานการณ์โควิดมีความคลี่คลาย จำนวนผู้ติดเชื้อลดลง ตลอดจนกิจการอื่น ๆ เริ่มมีการผ่อนปรน จึงขอให้ผู้ดูแลตลาดพิจารณาให้เปิดขายบ้าง

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบ และพิจารณาแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสมต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”