นางนันทนา คล้ายนุ้ย นั่งนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนนครสวรรค์

0
17

นางนันทนา คล้ายนุ้ย นั่งนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนนครสวรรค์

วันที่ 23 มกราคม 2565 ณ.ภัตตาคารหงษ์ฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ เป็นการเลือกตั้ง นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนนครสวรรค์ มีผู้เสนอตัวลงเลือกตั้ง 2 ท่าน โดย มี นางนันทนา คล้ายนุ้ย ได้เบอร์1ได้45.คะแนนคุณสมชาย ปั้นเพ็งเบอร์2 ได้ 16 คะแนนผล นางนันทนา คล้ายนุ้ย ชนะ ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชน สมัยแรก