“พาณิชย์สุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ”

0
11

“พาณิชย์สุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ”


วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย พบว่าในพื้นที่มีปริมาณเนื้อสุกรเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันไปบริโภค เนื้อไก่แทนเนื้อสุกร เนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่า ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินโครงการหมูพาณิชย์…ลดราคา ! ช่วยประชาชน จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 – 31 มกราคม 2565 โดยจำหน่ายเนื้อสุกรเนื้อแดง (สะโพก) ในราคากิโลกรัม 150 บาท จำนวน 7 จุด ดังนี้ 1. ร้านเอ็น.ที หมูสด ไก่สด สาขาคีรีมาศ 1
2. ร้านเอ็น.ที หมูสด ไก่สด สาขาคีรีมาศ 2
3. ร้านเอ็น.ที หมูสด ไก่สด สาขากงไกรลาศ
4. ร้านเอ็น.ที หมูสด ไก่สด สาขาศรีนคร
5. ร้าน CP พอร์คชอป อำเภอศรีสำโรง
6. ร้าน CP พอร์คชอป อำเภอสวรรคโลก
7. ร้านเฮียวิทย์หมูสด อ.เมืองสุโขทัย (เริ่มจำหน่ายวันที่ 6 – 31 มกราคม 2565)
เขียงหมูในตลาดสด หมูเนื้อแดง 180 – 210 บาท/กก.
เนื้อหมูสามชั้น 200 – 220 บาท/กก.
เนื้อสันใน 200 – 220 บาท/กก.

ร้านจำหน่ายเนื้อหมู (Shop)
หมูเนื้อแดง 185 – 205 บาท/กก.
เนื้อหมูสามชั้น 220 – 249 บาท/กก.
เนื้อสันใน 210 – 220 บาท/กก.