จ.สุโขทัย จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

0
8

จ.สุโขทัย จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ที่อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ วันที่ 18 มกราคม ๒๑๓๕ เป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงได้รับชัยชนะ จากการกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา ถือเป็นพระวีรกรรมครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย จนกลายเป็นภาพลักษณ์ของความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของชาวไทย ที่มีความสมัครสมานสามัคคี เสียสละ ต่อสู้เพื่อ รักษาเอกราชของชาติให้อนุชนรุ่นหลัง จึงได้กำหนดให้วันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็นวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรงสถาปนาความเข้มแข็งมั่นคงแก่ประเทศไทย อันนำมาซึ่งความสงบสุข และเกียรติภูมิขอราชอาณาจักรไทยมาถึงกาลปัจจุบัน

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย