นายอำเภอลับแลเป็นประธานการจัดงานวัน ครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 รร.ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)

0
9

นายอำเภอลับแลเป็นประธานการจัดงานวัน ครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 รร.ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)

วันนี้ 16 มกรคม 2565

ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) สมาคมครูเมืองลับแล จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565โดยมี นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกื่งกาชาดอำเภอลับแล เป็นประธานเปิดงาน “วันครู “นับว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเพื่อระลึกถึง ความสำคัญของครู.ซึ่งในวันนี้ ​สมาคมครูเมืองลับแล พร้อมคณะครูอาจารย์ ร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติพุทธศักราช 2565 ของอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายศักดา แป้นไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 กล่าวรายงาน ในการจัดงานในครั้งนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นต่างๆของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่

1.ผู้บริหารดีเด่น จำนวน 13 คน

2.ครูดีในดวงใจ จำนวน. 77 คน

รวม 90 คน

เพื่อเป็นกำลังใจในวิชาชีพครูที่ได้ประพฤติปฏิบัติแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม รวมทั้งสั่งสอนอบรมศิษย์ด้วยความรักความเข้าใจและความเมตตาเป็นที่ตั้งเพื่อให้ศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิตโดยมีความรู้ควบคู่คุณธรรมให้เป็นรากฐานหนุนนำในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงต่อไป โดยการจัดงานวันครูในครั้งนี้ ได้มีการจัดการป้องกันตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน