อบต.เกาะพระทอง เร่งดำเนินการทำแนวป้องกันไฟป่าในเขตพื้นที่ทุ่งหญ้าสะวันนาแดนใต้

0
12

อบต.เกาะพระทอง เร่งดำเนินการทำแนวป้องกันไฟป่าในเขตพื้นที่ทุ่งหญ้าสะวันนาแดนใต้


วันนี้ 15 มกราคม2565 เวลา 09.00 น.
นายอรรถพล มีเพียร ตำแหน่งรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ได้รับมอบหมายจากนายก อบต.เกาะพระทอง นำทีมงานออกเร่งดำเนินการทำแนวป้องกันไฟป่า ในเขตพื้นที่ทุ่งหญ้า ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยมอบหมายให้กองช่างนำเครื่องจักรกล พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่อบต.เกาะพระทอง กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ จิตอาสา และชาวบ้านบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ และให้ประชาชนในพื้นที่ตื่นตัวเตรียมพร้อมรับมืออยู่ตลอดเวลา โดยการสร้างการมีส่วนร่วมและให้เกิดความรักและความสามัคคีที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติไปพร้อมๆ กับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งพื้นที่ทุ่งหญ้าสะวันนาแดนใต้ ที่นักท่องเที่ยวรู้จักและชื่นชอบมีพื้นที่ประมาณ 20,000 ไร่