**ด่วนที่สุด** นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

0
2047

**ด่วนที่สุด** นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด