“สรรเพชญ” ช่วยชุมชนสงขลาแจกไข่ไก่กว่า 300,000 ฟอง

0
19

“สรรเพชญ” ช่วยชุมชนสงขลาแจกไข่ไก่กว่า 300,000 ฟอง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยดำเนินงานนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
กล่าวถึงกิจกรรม “ไข่สรรเพชญ” ปันสุขปีที่ 3 จำนวนกว่า 3 แสนฟอง แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตอำเภอเมืองสงขลา จ.สงขลา เพื่อปันสุขให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง และปัญหาราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น ให้พี่น้องได้นำไปประกอบอาหารอาจจะเป็นการช่วยเหลือที่ไม่มาก แต่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้บ้าง โดยขอความร่วมมือให้คนละ 1 ถุง โดยผู้ที่มารับแจกไข่ไก่ต้องเว้นระยะห่าง และต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ทั้งนี้กิจกรรมไข่สรรเพชญ” ปันสุขครั้งนี้นับเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้ได้มีการแจกไข่ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 65 และยังคงแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนชาวสงขลาไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลาย
ซึ่งก่อนหน้านี้ตั้งแต่เริ่มเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผมและทีมงานได้จัดแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอร์ล้างมือพร้อมกับเปิดครัวสรรเพชญ ผลิตอาหารพร้อมรับประทานแจกประชาชนในพื้นที่พร้อมนำ้ดื่มและแจกถุงยังชีพ ฟักทอง ฟักเขียว พริก เพื่อปรุงอาหาร ให้กับพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง

////