“โครงการรวมใจต้านภัยหนาว โดย พระพรหมวัชรเมธี (เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม)!!

0
24

“โครงการรวมใจต้านภัยหนาว โดย พระพรหมวัชรเมธี (เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม)!!

เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.โดย พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม

มอบหมายให้คณะกองงานเลขานุการวัดอรุณราชวราราม เป็นผู้แทนมอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาวแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว จำนวน 400 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในครั้งนี้

จุดที่ 1 บ้านวะโดโกร
#วัดอรุณราชวราราม

ขอกราบอนุโมทนาบุญ ท่าน พระครูปลัดดิลกวัฒน์ (ชุมพรนิติสาโร) พระเลขาเจ้าคณะภาค 9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เลขานุการวัดอรุณราชวราราม แหล่งที่มาข้อมูลข่าวสาร