ผู้บริหารโรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยาสวัสดีปีใหม่ ส.ส. สมเกียรติศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี

0
143

ผู้บริหารโรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยาสวัสดีปีใหม่ ส.ส. สมเกียรติศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี


เมื่อเวลา 16:30 น วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 ณ สำนักงาน พรรคประชาภิวัฒน์ ตลาดศรีนคร. อำเภอเมือง. จังหวัดนครสวรรค์ คณะผู้บริหารโรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยาและโรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา ประกอบด้วย นางสดศรี สุขสิงห์ ผู้จัดการและเจ้าของโรงเรียน นางสาวกนกนุช หมีทอง ครูผู้สอนและนายเฉลิม. รอดหลงคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยา เดินทาง เข้าคารวะและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าผลไม้สุขภาพให้กับ. นายสมเกียรติ. ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคประชาภิวัฒน์และสมาชิกสภาผู้แทน ประเภทบัญชีรายช่ือหรือปาตี้ลิสต์ ทั้งนี้ นายสมเกียรติ. ศรลัมพ์ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่เพื่อเป็นการขอบคุณอีกด้วย และนายสมเกียรติ. ศรลัมพ์ ได้กล่าวอวยพรให้ คณาจารย์ทุกท่านและนักศึกษา จงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป