รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ปฎิบัติการเชิงรุก และเชิงรับในการตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19”

0
19

รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ปฎิบัติการเชิงรุก และเชิงรับในการตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19”

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ดำเนินการตอบโต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งแบบเชิงรับในสถานพยาบาล โดยมีการบริการคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ตรวจคัดกรองโควิด-19 ตลอด 24 ชั่วโมง และการออกปฎิบัติการเชิงรุก (Active Case finding) ด้วยรถชีวนิรภัยกองทัพบกให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโควิด-19

ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก ในการให้โรงพยาบาลกองทัพบกระดมสรรพกำลังในการสนับสนุนสาธารณสุขอย่างเต็มประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีการบริการคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ตรวจคัดกรองโควิด-19 ตลอด 24 ชั่วโมง ให้กับประชาชนที่เสี่ยงสูง ประชาชนที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 และมีการออกปฎิบัติการเชิงรุก (Active Case finding) โดยใช้รถชีวนิรภัยกองทัพบก ซึ่งเป็นรถที่มีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เชิงรุกเข้าพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการระบาดของโควิด-19 ได้แก่พื้นที่ที่มีคนพลุกพล่าน เช่น ร้านอาหาร เป็นต้น

โดยเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูกด้านหลัง (nasopharyngeal swab) เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) หากพบเชื้อ จะมีการดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส COVID-19 (RT-PCR) ที่แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เพื่อยืนยันผลการติดเชื้อ COVID-19 เพื่อเป็นการป้องกันการลุกลาม และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยหากพบผู้ติดเชื้อก็สามารถดำเนินการเข้ารับการรักษาตามระบบได้อย่างท่วงที

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน