มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดโครงการแต้มสีเดิมฝัน ต่อต้านการทุจริต The Arts Landmarks in Thailand ในภาคใต้ที่จ.สุราษฎร์ธานี

0
16

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดโครงการแต้มสีเดิมฝัน ต่อต้านการทุจริต The Arts Landmarks in Thailand ในภาคใต้ที่จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ ที่ปรึกษามูลนิธิต่อต้านการทุจริต และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ นางศิริรัตน์ วสุวัต ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯพร้อมด้วยอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ นางสาวศุภมาศ พยัฆวิเชียร ศ.ดร. พิชัย สดภิบาล นายวิรุฬ รัตนปริคณน์ ฯลฯ เข้าร่วมการตัดสินการประกวดวาดศิลปกรรมบนกำแพง หัวข้อ “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต” ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี (The arts Landmark in Thailand) โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร นางชนัญญา สุวรรณวงศ์(ครูแหม่ม) นายพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) และนายปัญญา แสงสุริยัน เจ้าของธุรกิจโรงแรมร้อยเกาะ ร่วมให้การต้อนรับ
พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ ประธานกรรมการตัดสินภาพวาดโครงการ “แต้มสีเติมฝัน” ต่อต้านการทุจริต กล่าวว่า โครงการนี้จะเป็นการเสริมสร้างทัศนคติ คำนิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ในประเทศ ระดับภาค ระดับท้องถิ่นประกอบด้วย โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ สถาบันการศึกษา ภาคประชาชนและชุมชน เป็นการสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มของครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษานักเรียน นิสิตนักศึกษา ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และเสริมสร้างบทบาทในการเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
“โครงการ “แต้มสีเติมฝัน” ต่อต้านการทุจริต The Arts Landmarks in Thailand พ.ศ. 2564เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดทำขึ้นทั่วประเทศ ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล และกลุ่มนักวาดที่เข้ารอบจะวาดภาพบนผนังตึกที่คณะกรรมการกำหนดขนาด 100 ตารางเมตรเพื่อเป็นการสร้างสื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตต่อไป “
นางศิริรัตน์ วสุวัต ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯพร้อมด้วยอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการประกวดภาพวาดศิลปกรรมบนกำแพง และนำภาพที่ผ่านการคัดเลือกจากเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตมาขยายเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย นำเอาศิลปะเข้าไปเป็นสื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเด็ก และเยาวชน รวมไปถึงบุคคลทั่วไปในการต่อต้านการทุจริต
โดยจะมีการประกวดทั้งประเทศ แลจะแบ่งออกเป็น 4 ภาค เหนือที่ จ.เชียงราย ภาคอีสาน จ.อุบลราชธานี ภาคกลาง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันตก จ.สุพรรณ และภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี โดยในแต่ละภาคจะมีอาชีวะศึกษาในแต่ละจังหวัดจะเป็นเจ้าภาพหลัก สำหรับ 14 จังหวัดภาคใต้มีผลงานเข้าประกวดทั้งหมด 46 ชิ้น และผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้เหลือ จำนวน 3 ภาพ ซึ่งเมื่อเราได้ภาพดังกล่าวแล้ว ก็จะนำไปภาพต้นแบบนำไปวาดในจุดแลนด์มาร์คของแต่ภาค ซึ่งหลังจากตัดสินได้ภาพดังกล่าวแล้วทางคณะกรรมการก็ได้มีโอกาสเข้าพบนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหารือเรื่องสถานที่ที่เราจะนำภาพดังกล่าวไปวาดเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึก เป็นการกระตุ้นเตือน และจะไม่ทนเห็นการทุจริตอีกต่อไป โครงการดังกล่าวเริ่มต้นปลูกฝังจากเด็กและเยาวชน มีพื้นฐานซื่อสัตย์ เป็นผู้ใหญ่ที่ซื่อสัตย์ “โตไปต้องไม่โกง” เป็นต้น
สำหรับโครงการ “แต้มสีเติมฝัน” ต่อต้านการทุจริต The Arts Landmarks in Thailand พ.ศ. 2564 ในระดับภาคใต้ จัดโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมสร้างศิลปกรรมที่สามารถสื่อสารสาธารณะในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานให้เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างทัศนคติ คำนิยมในความซื่อสัตย์สุจริตในประเทศ โดยมีนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาและประชาชนจากจังหวัดต่างๆในภาคใต้ ส่งผลงานเข้าประกวด 46 ชิ้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาผลงานผ่านเข้ารอบ 3 ชิ้นประกอบด้วยภาพวาดชื่อผลงาน ไจ้หนา ของทีม money more than accuracy ที่มีแนวคิด ปัจจุบันคนเราใช้เงินในการขับเคลื่อน หลายๆอย่างแต่มีบุคคลบางกลุ่มใช้เงินขับเคลื่อนในทางที่ผิดและเอาเปรียบผู้อื่น , ผลงาน cheat student ของทีม dead line แนวคิดเพื่อรณรงค์การทุจริตที่มักเกินกันในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีการทุจริตเช่นการโกงข้อสอบ และผลงาน Land of คอ ruption เมืองแห่งการคดโกง ที่เปรียบเทียบการละเล่นในวัยเด็กแล้วหาวิธีคดโกง