กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 (ผ่านระบบ ONLINE) โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม(ท.5)

0
64

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 (ผ่านระบบ ONLINE) โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม(ท.5)

วันศุกร์ที่ 7 ม.ค. 65 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม(ท.5) นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางนัทธ์หทัย สันติภาพจันทรา รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 ผ่านระบบ ONLINE ของโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม(ท.5) โดยได้อวยพรและให้โอวาทเด็กๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ และร่วมจับสลากของขวัญซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และบริษัทห้างร้านต่างๆ ให้แก่นักเรียนทุกชั้นเรียน