“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน!!

0
11

“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน!!

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565) เวลา 16.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา/ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มรักษ์บ้านเกิดตำบลเกาะแต้ว นำโดย นายเจษฎา ศรีเมือง กับพวก รวม 5 คน ขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าใช้ขยะมูลฝอยข้างต้น เป็นโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา และเทศบาลตำบลเกาะแต้ว ร่วมกันดำเนินการ โดยกำหนดก่อสร้างในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา ซึ่งทางกลุ่มมองว่าขั้นตอนการดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบ และไม่มีความเหมาะสม ตลอดจนอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะเป็นช่องทางในรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่อย่างเหมาะสมต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”