โครงการสร้างขวัญ และกำลังใจสู้ภัยโควิด – 19

0
10

โครงการสร้างขวัญ และกำลังใจสู้ภัยโควิด – 19

นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช นายกสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข ได้จัดให้มีการมอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประกอบอาชีพรับจ้างหารายได้รายวัน เช่นมอเตอร์ไซค์ ซูบารุ แท็กซี่ ผู้เจ็บป่วย ผู้ยากไร้ ในย่านลาดพร้าว วังหิน โชคชัย 4 ซอยภาวนา ในวันที่ 5, 6, 7 มกราคม 2565 จำนวน 700 คน เวลา 10.30 น. ณ ที่ทำการสมาคมฯ ตามโครงการสร้างขวัญ และกำลังใจให้พี่น้องกลุ่มดังกล่าว ซึ่งได้รับผลกระทบ และมีความยากลำบาก จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 โดยได้ตั้งงบประมาณ ตามโครงการฯ นี้ไว้ 2,000,000 บาท การมอบครั้งนี้เป็นรอบที่ 2 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ (รอบแรกได้มอบถุงยังชีพพร้อมเงินสด จำนวน 5 ครั้ง รวม 740 คนไปเมื่อกันยายน – พฤศจิกายน 2564)
สมาคมเสริมสร้างครอบครัวฯ ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2547 มีสโลแกนของสมาคมฯ คือ “หนึ่งสามี หนึ่งภรรยา” ภารกิจที่มุ่งมั่นมาโดยตลอด คือให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาครอบครัว ดำเนินการทางกฎหมายหากการไกล่เกลี่ยไม่ได้ผล เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกๆคน ที่เคยเป็นครอบครัวเดียวกัน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ที่สู้ชีวิตมุ่งมั่นทำมาหากินไม่เป็นภาระของสังคม ผู้พิการที่สู้ชีวิต ลูกหลานจากครอบครัวที่มีปัญหาความยากจน แต่อยากเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และที่สำคัญนั้น มุ่งเน้นให้สถาบันครอบครัว เป็นเบ้าหลอมที่สร้างทั้งคุณธรรม และคุณภาพชีวิต มีทัศนคติ ที่ไม่เป็นภัยต่อสังคม ไม่ไปเพิ่มปัญหาให้สังคมมากขึ้น โดยปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมเรื่อง รักนวลสงวนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเริ่มตั้งแต่ไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน สร้างครอบครัวให้มีคุณภาพ และคุณธรรม โดยปรับทัศนคติระหว่าง พ่อ – แม่ – ลูก ผ่านโครงการอบรมต่างๆ ซึ่งสมาคมฯได้จัดไปแล้ว อาทิเช่น
โครงการเด็กไทยไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน จัดไปแล้ว 3 รุ่น จำนวน 540 คน
โครงการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนชายไม่รังแกเพศแม่ นักเรียนหญิงรู้จักรักนวล- สงวนตัว ตามโครงการรักนวลสงวนตัว จัดไปแล้วทั่วประเทศ 91 รุ่น จำนวน 12,268 คน และโครงการสร้างภูมิคุ้มภัยสายใยครอบครัว ได้จัดไปแล้วทั่วประเทศ 48 รุ่น จำนวน 5,555 คน
แม้สมาคมเสริมสร้างครอบครัวฯ จะเป็นองค์กรการกุศลเล็กๆ แต่ก็มุ่งมั่น ที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ออกมาสู่สังคม หากท่านมีข้อเสนอแนะ มีปัญหา หรือต้องการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กรุณาติดต่อมาได้ที่
เบอร์โทร/ไลน์ : 085-5395979, แฟกซ์ : 02-1569716, อีเมล์ : happyfamily2547@gmail.com, happyfamily2547@hotmail.com แฟนเพจ : สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข อินสตราแกรม : happyfamilyassociation ทวีตเตอร์ : @happyfamily2547
ขอให้ทุกท่านมีครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นสุข รุ่งเรือง ร่ำรวย โชคดีปีใหม่ 2565 ปลอดภัยจากโควิด – 19 ทุกสายพันธุ์นะคะ