คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติ เมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์

0
6

คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติ
เมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 6
มกราคม 2565