“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุดช่างจิตอาสาฯ พร้อมนำถุงยังชีพมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย!!

0
64

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุดช่างจิตอาสาฯ พร้อมนำถุงยังชีพมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย!!

วันที่ 4 ม.ค.65 เวลา 16.00 น.ภายใต้การนำของนายเสถียร เจริญเหรียญผวจ.ประจวบคีรีขันธ์/ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ พ.อ.หญิง อัจฉรี อ่อนแก้ว หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคลฯและเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ,เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยเพื่อให้กำลังใจกับ นางสาวสุลาวัน แซ่ลิ้ม ณ บ้านเลขที่143 หมู่ที่ 6 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งบ้านประสบอัคคีภัย เสียหายหมดทั้งหลังพร้อมทรัพย์สินภายในบ้าน

รวมทั้งร่วมกัน มอบถุงยังชีพ,ไข่,บะหมี่สำเร็จรูป, เครื่องดื่ม,น้ำดื่ม,หน้ากากอนามัย ,เจลแอลกอ ฮอล์ ให้กับ พ.ท.ปรีชา รัตนกุล หน.ชุดช่างจิตอาสาฯ พร้อมชุดช่างก่อสร้าง จำนวน 5 นาย จากหน่วยศูนย์การกำลังสำรอง(ศสร.) และได้ติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างบ้านหลังใหม่ มีการ ถมดิน ปรับพื้น และขุดคาน วางคาน เตรียมเท คอนกรีต คานตั้งเสา ติดตั้งโครงหลังคา โดยงบประมาณการจัดหาวัสดุ จากหน่วยงานกาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้บริจาค การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!