บริษัท นครสวรรค์สยามโนวา(1985) จำกัด โดยคุณวิรัช – คุณพรทิพย์ ตั้งประดิษฐ์ ร่วมมอบเงินจำนวน 300,000 บาท ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาท รวมเป็นเงิน 500,000 บาท

0
10

บริษัท นครสวรรค์สยามโนวา(1985) จำกัด โดยคุณวิรัช – คุณพรทิพย์ ตั้งประดิษฐ์ ร่วมมอบเงินจำนวน 300,000 บาท ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาท รวมเป็นเงิน 500,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนในการจัดสร้างองค์พระแม่กวนอิม 3 ปาง ขนาดความสูง 45 เมตร ณ บริเวณใกล้อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (เกาะยม) พร้อมทั้งเช่าบูชาองค์พระแม่กวนอิมพระแม่กวนอิมจำลอง 3 ปาง ขนาดความสูง 19 นิ้ว ซึ่งได้เข้าพิธีเบิกเนตร ณ วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) กรุงเทพมหานคร: 4 มกราคม 2565