น้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน

0
64

น้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน

เมื่อวันที่22ตุลาคม. พ.ศ.2561 นางวราภรณ์ ชลังสุทธิ์ เป็นประธานมอบอุปกรณ์การแพทย์ รพ.สต.มาบมะขาม และรพ.สต.หนองขี้วัว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสัญญา นิลสุพรรณ ที่ปรึกษาสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ ประธานชมรมFcสัญญาใจฯ อาสาสมัครFcสัญญาใจฯ ร่วมมอบอุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์กายให้ รพ.สต.มาบมะขาม ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ และมี ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่ รพ.ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภา ท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมรับมอบ..เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ รพ.สต.ต่อไป

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว นันทนา คล้ายนุ้ย