กิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 2564 ณ วัดโคกพลู อ.เมือง จ.ตาก

0
39

กิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 2564 ณ วัดโคกพลู อ.เมือง จ.ตาก

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นปนะธานนำสวดมนต์ในครั้งนี้ ได้นำภาคส่วนราชการและประชาชนสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดโคกพลู อ.เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ สร้างขวัญและกำลังใจให้ประชาชน ทั้งนี้ ได้ดำเนิการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและดำเนินกิจกรรมตามศาสนประเพณี

สวดมนต์ข้ามปีในครั้งนี้ พระประสิทธิ ศีลคุณ เจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์