ชุมพร-ปภ.ชุมพร เปิดศูนย์ฯ.ลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

0
22

ชุมพร-ปภ.ชุมพร เปิดศูนย์ฯ.ลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565


วันนี้(29 ธ.ค. 64) เวลา 16.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถหอประชุมจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผวจ.ชุมพร เป็นประธาน เปิดศูนย์ฯ.ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยมี นายสมพร ปัจฉิมเพชร รอง ผวจ.ชุมพร พร้อมด้วย นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รอง ผวจ.ชุมพร ,ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ ปลัด จ.ชุมพร ,น.ส.สุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชุมพร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน
นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผวจ.ชุมพร ผวจ.ชุมพร กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ รัฐบาลได้กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น ในทุกมาตรการ โดยให้ทุกฝ่าย ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ เพื่อป้องกัน
และช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดชุมพร ได้มีพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางทะเล
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดชุมพร พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และปลูกจิตสำนึก เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ชาวชุมพรและนักท่องเที่ยว ได้เกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นสาเหตุลำดับต้นๆ ที่ทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยต้องเสียชีวิต และบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ยังไม่รวมความสูญเสียทางด้านจิตใจและด้านเศรษฐกิจ ที่ประเมินค่าไม่ได้ สำหรับคำขวัญที่ใช้ในการรณรงค์ปีใหม่ของจังหวัดชุมพร ปีนี้ คือ “ชุมพร สุข สงบ ปลอดภัย ปีใหม่ พ.ศ. 2565” ชาวชุมพรร่วมใจ ลดความสูญเสียให้ได้ ตายต้องเป็นศูนย์ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้
ทางด้าน น.ส.สุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชุมพร กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 เป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประกอบกับรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ COVID – 19 ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติ ทั้งปัจจัยด้านคน ด้านถนน ด้านยานพาหนะ และด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้สั่งการให้ทุกจังหวัด ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕65 โดยบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับภาคเอกชนและมูลนิธิ เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยกำหนดช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 – วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 รวม 7 วัน และใช้หัวข้อรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ซึ่งต้องดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มแข็ง จริงจัง
และต่อเนื่อง เพื่อลดความสูญเสียในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น////เอกชนะ นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจ.ชุมพร