สุโขทัย-ส่งมอบแปลง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล

0
8

สุโขทัย-ส่งมอบแปลง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายดำรงค์ ไชยโย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธี ส่งมอบแปลง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล แปลง CLM 15 ไร่ ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน หมู่16 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งนายเงิน ยุรยาตร เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ โดยมีนายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการรับมอบพื้นที่ พันเอกสุรชาติ มุกดาหาร รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบรรชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ส่งมอบ แปลง CLM 15 ไร่ และนายสมพงศ์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีรับมอบ

ในการส่งมอบแปลงในครั้งนี้เชื่อมั่นว่าพื้นที่นี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน สร้างอาชีพและเป็นคลังอาหารให้กับชุมชน นำไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหาร เกิดการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชน นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับประชาชนชาวศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยต่อไป

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย