เทศบาลตำบลทับคล้อ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรทับคล้อ ได้จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ โดยใช้หัวข้อ”ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุเพื่อให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย ในการขับขี่รถจักรยานยนต์

0
16

เทศบาลตำบลทับคล้อ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรทับคล้อ ได้จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ โดยใช้หัวข้อ”ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุเพื่อให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย ในการขับขี่รถจักรยานยนต์


เมื่อวันที่27ธันวาคม 2564 นายนพดล โตอุ่น นายกเทศมนตรีตำบลทับคล้อ และ พ.ต.ท. อิสระ น้อยพร สารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.ทับคล้อ ร่วมกันเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์โดยใช้ “หัวข้อ” ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเพื่อให้ ประชาชนสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักยานยนต์ โดยมีนายบรรจง สุวรรณเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลทับคล้อกล่าวรายงานเปิดงานการจัดกิจกรรม ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ เพื่อลดอัตราการศูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้อง ถนนสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเสริมสร้างกิจนิสัยการสวมหมวกนิรภัยและการปฏิบัตรตามกฎจารจรอย่างเคร่งครัดของผู้ขับขี่ในการจัดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงานเทศบาลทับคล้อ/เจ้าหน้าที่ตำรวจ/คณะครูอาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนวิทยาเขตทับคล้อ/สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
วิศว ข่าว….