ชมรม TO BE NUMBER ONE ม.เจ้าฯ รับโล่พระราชทาน “ต้นแบบระดับทอง”

0
35

 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ม.เจ้าฯ รับโล่พระราชทาน “ต้นแบบระดับทอง”


ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนครสวรรค์ว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ควบคุมและอำนวยการบริหารชมรมโดย อาจารย์ภาคสกร รักกลัด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้นำนักศึกษาแกนนำและสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เข้ารับโล่พระราชทาน “ต้นแบบระดับทอง” จากการแข่งขันผลการดำเนินงาน “โครงการ TO BE NUMBER ONE” ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่ศูนย์ประชุม IMPACT Arena เมืองทองธานี โดยมี นายชยันต์ ศิริมาส ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดหลายหน่วยเข้าร่วมแสดงความยินดีที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครสวรรค์ในระดับประเทศ โดยมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยในขณะนี้ ที่ดำเนินโครงการและบริหารโครงการ TO BE NUMBER ONE จนได้รับรางวัลโล่พระราชทาน “ต้นแบบระดับทอง” ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจทั้งของสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ และยังเป็นเกียรติภูมิของจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วย
อาจารย์ภาคสกร รักกลัด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา กล่าวว่า ชมรม TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 และเริ่มเข้าประกวดกิจกรรมการบริหารจัดการชมรมฯ ครั้งแรกเมื่อปี 2556 รวมระยะเวลาดำเนินโครงการฯ บริหารกิจกรรมต่างๆ มาเป็นระยะเวลาถึง 10 ปี ซึ่งได้รับพระราชทานรางวัลมาโดยตลอด นอกจากนี้เมื่อปี 2557 ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก ทูลกระหม่อมหญิง- อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE ณ อาคารกีฬาและนันทนาการประดิษฐ์กิจกรรม มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และทรงร่วมคอนเสิร์ต ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอีกด้วย
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษาฯ กล่าวว่า กิจกรรมการประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศที่ IMPACT Forum เมืองทองธานี ในครั้งนี้ เริ่มจากการประกวดที่แบ่งออกเป็น 3 รอบ รอบที่ 1 เป็นการประกวดในระดับภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อผ่านระดับภาคแล้ว คณะกรรมการตัดสินการประกวดจะเข้ามาตรวจสอบผลการดำเนินงาน ณ สถานที่ตั้งชมรมและสถานที่ดำเนินกิจกรรมในโครงการ ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา แล้วจึงถึงขั้นการประกวดในรอบสุดท้ายคือรอบมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE ที่เมืองทองธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ส่วนการดำเนินโครงการที่ทำให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ คือการทำนวัตกรรมเด่น ในชื่อ “นวัตกรรม Chaopraya Model 4 Care” ประกอบด้วย 1. Care การดูแลจากอธิการบดี 2. Care การดูแลจากคณาจารย์ 3. Care การดูแลจากศูนย์เพื่อนใจชมรม TO BE NUMBER ONE 4. Care การดูแลของเพื่อนสู่เพื่อน ทำให้สมาชิกของชมรมฯ คือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่าง “สนุก อบอุ่น และมีคุณภาพ”
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ในฐานะที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE กล่าวอีกว่า จุดเด่นและปัจจัยของความสำเร็จในกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา สัมฤทธิผลด้วยความศรัทธาในองค์ประธานโครงการฯ คือ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี การได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย นับตั้งแต่ท่านอธิการบดีและคณาจารย์ทุกท่าน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสมาชิกของโครงการทั้งจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์อย่างดียิ่งในทุกโอกาสตลอดมา ทำให้ผู้บริหารและคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินกิจกรรมจนได้รับรางวัลโล่พระราชทาน “ต้นแบบระดับทอง” และพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่การรักษามาตรฐานเพื่อเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ในลำดับต่อไป อีกทั้งมีความตั้งมั่นที่จะสืบสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์ คนดี TO BE NUMBER ONE สู่สังคม ตามพระปณิธานขององค์ประธานโครงการฯ ต่อไป