พาณิชย์สุโขทัย ! เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการจังหวัดสุโขทัย ที่นำสินค้า/ผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในงาน OTOP ไทย สู้ภัยโควิด-19

0
41

พาณิชย์สุโขทัย ! เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการจังหวัดสุโขทัย ที่นำสินค้า/ผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในงาน OTOP ไทย สู้ภัยโควิด-19

นายศุภสันห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เดินทางมาเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการจังหวัดสุโขทัย ที่นำสินค้า/ผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในงาน OTOP ไทย สู้ภัยโควิด-19 ระหว่างวันที่ 19 – 26 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 1-3 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย