นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่การจำหน่ายหน้ากากอนามัยและยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

0
19

นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่การจำหน่ายหน้ากากอนามัยและยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร


วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยและยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จากการตรวจสอบร้านขายยา พบว่า 1. ราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ชนิดกล่อง 50 ชิ้น ราคา 95 บาทต่อกล่อง หรือ ราคาเฉลี่ยชิ้นละ 1.90 บาท สถานการณ์ด้านปริมาณสินค้ายังมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และผู้ประกอบการร้านขายยายังสามารถสั่งซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิตได้ตามปกติ 2. ราคาจำหน่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ยี่ห้อ ยาฟาร์แท็บ (ยันฮี) 250 mg. บรรจุ 60 แคปซูล ราคา 95 บาท/กระปุก สถานการณ์ด้านปริมาณสินค้าในพื้นที่มีจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการร้านขายยาสามารถสั่งสินค้าจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายได้ตามปกติ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าถูกต้อง และชัดเจน ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต่อไป