นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ พร้อมคณะกรรมการ มอบเครื่องดื่มสนับสนุนจุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่

0
30

นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ พร้อมคณะกรรมการ มอบเครื่องดื่มสนับสนุนจุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่


วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ พร้อมคณะกรรมการ มอบเครื่องดื่มสนับสนุนจุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ ให้กับ
1. จุดบริการประชาชนริมปิง โดยมี ร.ต.อ.ภิญโญ คุ้มดี รอง สว.(ป.)สภ.บางม่วง เป็นผู้รับมอบ
2. ศูนย์ควบคุมจราจร สภ.บางม่วง ส่วนหน้า โดยมี ร.ต.ท.สกนธ์ เกตุธีระกุล อง สว.(จร.)สภ.บางม่วงเป็นผู้รับมอบ
3. จุดบริการประชาชนบึงน้ำใส โดย ร.ต.ท.สาธิต แกล้วเขตการณ์ รอง สว.(ป.)สภ.บางม่วง เป็นผู้รับมอบ
4. สมาคมอาสากู้ภัยโกรกพระ โดยมีนายธงชัย เหลี่ยมพิทักษ์ หัวหน้าศูนย์สมาคมอาสากู้ภัยโกรกพระ เป็นผู้รับมอบ
5. สมาคมกู้ภัยทางหลวงนครสวรรค์ โดยมีนายสมศักดิ์ วิสุทธิศักดิ์ หัวหน้าหน่วยกู้ภัยทางหลวงนครสวรรค์เป็นผู้รับมอบ
6. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 31 โดยมี ส.อ.วสุกิจจ์ พัดศรี ผู้ช่วยราชการกองกิจการพลเรือน มทบ.31เป็นผู้รับมอบ
7. ศูนย์อปพร.เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยมีนายวีรวัฒน์ คีรีโต ประธานศูนย์อปพร.เทศบาลนครนครสวรรค์เป็นผู้รับมอบ
โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องดื่มเพิ่มเติมจากนายชลัท ฉัตรไพศาลกุล ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ โดยนางอรุณี เต็งสุวรรณ์ และมีนางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์