“ศูนย์ดำรงธรรมจับมืออำเภอสิงหนครลงพื้นที่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนเฝ้าระวังบุคคล!!

0
25

“ศูนย์ดำรงธรรมจับมืออำเภอสิงหนครลงพื้นที่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนเฝ้าระวังบุคคล!!

ตามที่มีข้อมูลปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ (เฟสบุ๊ค) ว่ามีบุคคลที่บวชเป็นพระและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ซึ่งบุคคลดังกล่าวเดิมนับถือศาสนาอิสลามต่อมาเปลี่ยนศาสนามานับถือพุทธ ได้ทำการบวชพระและเคยถูกจับสึกมาแล้ว โดยมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นั้น

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564) เวลา 11.00 น. ณ ม้สยิดสุลต่าน สุลัยมาน ชาร์ หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พร้อมตัวแทนนายอำเภอสิงหนคร และตัวแทนอิหม่ามมัสยิดสุลต่าน ฯ ร่วมลงพื้นที่พูดคุยกับญาติของบุคคลที่มีการกล่าวอ้างถึงรายละเอียดของพฤติกรรมต่าง ๆ แต่ญาติ และเพื่อนบ้านไม่ได้ติดต่อมาสักระยะแล้ว ไม่ทราบว่าขณะนี้บุคคลดังกล่าวอยู่ที่ใด จากนั้นได้เดินทางไปยังวัดเขาน้อย เพื่อนมัสการและปรึกษาหารือกับท่านเจ้าอาวาส และพระสงฆ์ผู้ดูแลป่าช้าหัวป้อมสิงขร วัดสถิตย์ชลทาน ให้รับทราบข้อมูลที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ข้างต้น เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอำเภอสิงหนครรับทราบข้อมูล และพิจารณาเฝ้าระวัง หากบุคคลข้างต้นเข้ามาในพื้นที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”