นายอำเภอลับแลพร้อมคณะลงพื้นที่ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย(ไฟไหม้)

0
10

นายอำเภอลับแลพร้อมคณะลงพื้นที่ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย(ไฟไหม้)

วันที่ 20 ธันวาคม 2564

สืบเนื่องจากเมื่อ วันที่18 ธันวาคม 2564 เวลา20.30น.ได้เกิดไฟใหม้บ้านนายสุนทร เนืองนิตย์ บ้านเลขที่78/1หมู่ที่8 บ้านร่องยาง ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแลพร้อมด้วยนางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายยกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล/กรรมการแม่บ้านมหาดไทย กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ลงพื้นเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม พัดลม เงินสด และของจำเป็นให้กับนายสุนทร เนืองนิตย์ พร้อมภรรยา เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ สุทธตั้ง ประธานชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอลับแล ได้ดำเนินการเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานขอรับบริจาคช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ใน การบรรเทาทุกข์ ความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและเป็นการช่วยเหลือครอบครัวของผู้ประสบภัยในครั้งนี้สามารถร่วมช่วยผู้ประสบภัยหมู่ที่ 8 บ้านร่องยาง ต.ชัยจุมพล สามารถร่วมบริจาคได้ที่
ธนาคาร ออมสิน เลขที่บัญชี 020380025237 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-7034051นายสมศักดิ์ สุทธตั้ง( ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอลับแล)

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน