กราบนมัสการพระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยความเคารพอย่างสูง

0
3

กราบนมัสการพระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยความเคารพอย่างสูง

วันนี้ 19 ธ.ค. 64 ณ วัดนครสวรรค์ ท่านสมเกียรติ ศรลัมพ์ (อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) ได้อันเชิญย่ามตราสัญญลักษณ์ประจำพระองค์ ของสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 (องค์ปัจจุบัน) ทรงจัดทำขึ้นเนื่องในวาระวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
ท่านสมเกียรติ ศรลัมพ์ เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นมงคลจึงได้นำมากราบถวายแด่พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ในวันนี้
ขอน้อมนำบุญมาฝากสมาชิกทุกท่านครับ