ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน.. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต เปิดงาน..กิจกรรมพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์(Creative Space) เพื่อสนับสนุนการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

0
54

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน.. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต เปิดงาน..กิจกรรมพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์(Creative Space) เพื่อสนับสนุนการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

เปิดพื้นที่สร้างสรรค์(Creative Space) ครั้งที่ 1 ตอนเปิดบ้านศิลปะฮิมน่าน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564ในงานมีกิจกรรมดนตรี,อาหาร,ศิลปะภาพวาด,การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นน่านฯลฯ โดย..ชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชุนตำบลม่วงตึ๊ด ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน(นายสมนึก คำฝั้น ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลม่วงตึ๊ด (วิสุทธิ์ ศรีเมือง ภาพ/ข่าว)