นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬายกน้ำหนักโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์

0
33

นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬายกน้ำหนักโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่ไปทำการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2564 ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต